ฉากกั้นแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านอนาวิลล์

งานติดตั้ง #ฉากกั้นแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านอนาวิลล์ ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง ขอบพระคุณมากๆคะ
เลื่อนเปิดปิดอิสระซ้ายขวา ต้องการแบบบไหนแจ้งมาได้เลยคะ จัดให้สวยๆ ^^