ฉากกั้นแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านเพอเฟ็ค

งานติดตั้ง #ฉากกั้นแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านเพอเฟ็ค รามคำแหง164 #ถนนรามคำแหง #ถนนสุขาภิบาล3 ขอบพระคุณคุณแคท มากๆคะ